Przewodnik po Krakowie | Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem licencjonowanym | Przewodnik Kraków

Tłumaczenia

Tłumaczę z polskiego na angielski i z angielskiego na polski teksty między innymi z zakresu historii, historii sztuki, architektury i kulturoznawstwa oraz teksty literackie. Wykonuję również tłumaczenia z innych dziedzin (techniczne, ekonomiczne).